Felhasználási feltételek

I. Érvényesség

Ezek a Felhasználási feltételek valamennyi, az Italkereső.hu internet domain alatt nyújtott szolgáltatásra vonatkoznak. Mindig azok a Felhasználási feltételek vannak érvényben, melyek a szolgáltatások konkrét igénybevételekor a felhasználók által az Italkereső.hu domain alatt lehívhatóak. Az itt nyújtott szolgáltatások igénybevételével, a Portál használatával a felhasználó elfogadja jelen Felhasználási feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató foglaltakat.

II. A felhasználás tárgya

A Havasweb Kft. (1185 Bp., Nagybánya u. 54., továbbiakban Szolgáltató) a Italkereső.hu internet domain alatt felhasználók és forgalmazók számára egy információs platformot bocsát rendelkezésre. Ezeken a weboldalakon különböző termékek és azok forgalmazóinak információit bocsátjuk ingyenesen és független módon rendelkezésre.

III. Fogalmak

Felhasználó: a Portál látogatója, illetőleg mindenki, aki a Portál szolgáltatását igénybe veszi, Szolgáltató: a Portált üzemeltető Havasweb Kft., Partner: a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, akinek a termékeire vonatkozó adatok és információk a Portálon megjelennek, Portál: a Szolgáltató által üzemeltetett Italkereső.hu oldal.

IV. A Szolgáltatás tárgya, alapvető jellemzői

1. A Portál célja, így a szolgáltatás tárgya, hogy az interneten tájékozódni, illetve vásárolni kívánó Felhasználók számára hatékony segítséget nyújtson a termékre vonatkozó információk megismeréséhez, az ehhez szükséges információs platformot megteremtse. 2. A Portálon és a Portálon megjelenített árak bruttó fogyasztói árak, amelyeket minden esetben a Partnerek adnak meg. 3. A Felhasználó és a Szolgáltató között a Portál és/vagy a Portál útján nem jön, és nem jöhet létre szerződés sem a termék megvételére vonatkozóan, sem egyéb tárgyban. A Felhasználó a Portáról a Partner weboldalára, illetve webshopjába navigálhat.

IV. Felelősség

1. Szolgáltató a Portált az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény lapján tárhely-szolgáltatóként üzemelteti. 2. Mivel az Szolgáltató a szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). 3. A termékek kapcsán közzétett valamennyi információkért, így különösen azok valódiságáért, megfelelőségért, helytállóságáért, aktuális voltáért a Szolgáltató nem felel, az ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősséget kizárja. Ennek megfelelően a Portál használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállal sem termék sem pedig jogszavatosságot a Portálon megjelenő termékek és információk vonatkozásában.

V. Vegyes rendelkezések

1. A szolgáltatás, valamint a Portálon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Portálon megjelenített tatalom. Bármely ilyen jellegű tilalmazott tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után. 2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Portál bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. 3. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatásnak a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. 4. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, a Partner és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. 5. A jelen Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató bármikor, korlátozásoktól menetesen jogosult módosítani. A Portál használatával a Felhasználó a módosításokat elfogadja.

Kelt: Budapest, 2016. november 01.